RSS
搜索:
选择车型
关闭
腾讯汽车 > 车型大全 > 潍柴汽车
反馈建议
潍柴汽车简介
潍柴重庆嘉川汽车公司(简称“潍柴汽车”,原名:重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司),是隶属于潍柴动力股份...[详细]
更多>> 潍柴汽车相关资讯
  • 暂无相关资讯
类型:MPV英致7374.98-8.78
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
英致737 2017款 1.5L MT爱家版 4.98 1.5L
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
英致737 2016款 1.5L CVT精英版 7.58 1.5L
英致737 2016款 1.5L CVT豪华导航版 7.98 1.5L
英致737 2016款 1.5L CVT互联网版 8.78 1.5L
2015年车型 指导价 包牌价 排量  
英致737 2015款 1.5L MT舒适型 6.18 1.5L
英致737 2015款 1.5L MT精英版 6.58 1.5L
英致737 2015款 1.5L MT豪华导航版 6.98 1.5L
英致737 2015款 1.5L MT互联网版 7.78 1.5L
类型:SUV英致G35.69-8.08
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
英致G3 2017款 1.5L CVT女神版 7.58 1.5L
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
英致G3 2016款 1.5L MT标准版 5.69 1.5L
英致G3 2016款 1.5L MT舒适版 6.09 1.5L
英致G3 2016款 1.5L MT豪华版 6.49 1.5L
英致G3 2016款 G3S 1.5L MT精英版 6.68 1.5L
英致G3 2016款 G3S 1.5L MT豪华导航版 6.98 1.5L
英致G3 2016款 G3S 1.5L CVT精英版 7.78 1.5L
英致G3 2016款 G3S 1.5L CVT豪华导航版 8.08 1.5L
类型:MPV英致7273.99-4.98
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2019年车型 指导价 包牌价 排量  
英致727 2019款 1.5L 舒适版 3.99 1.5L
英致727 2019款 1.5L 豪华版 4.69 1.5L
类型:SUV英致G55.98-8.58
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
英致G5 2017款 1.5L MT周末版 5.98 1.5L
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
英致G5 2016款 1.5L MT精英版 6.98 1.5L
英致G5 2016款 1.5L MT豪华导航版 7.58 1.5L
英致G5 2016款 1.5L CVT精英版 7.98 1.5L
英致G5 2016款 1.5L CVT豪华导航版 8.58 1.5L
类型:MPV英致737EV14.68-14.68
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
英致737EV 2018款 舒适版 5座 14.68 0L
英致737EV 2018款 舒适版 7座 14.68 0L
类型:SUV英致EX113.98-13.98
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
英致EX1 2018款 基本型 13.98 0L

本品牌二手车

    加载中...