RSS
搜索:
选择车型
关闭
腾讯汽车 > 车型大全 > 长安汽车
反馈建议
长安汽车简介
长安汽车的前身溯源于1862年的上海洋炮局,1984年正式进入汽车行业。20多年来,长安汽车坚持以自强不息的精...[详细]
更多>> 长安汽车相关资讯
类型:紧凑型车逸动6.99-10.59
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动 2018款 1.6L GDI MT风尚型 7.49 1.6L
逸动 2018款 1.6L GDI MT时尚型 7.99 1.6L
逸动 2018款 蓝动 1.6L GDI MT劲尚型 8.29 1.6L
逸动 2018款 1.6L GDI MT领尚型 8.69 1.6L
逸动 2018款 1.6L GDI AT时尚型 9.19 1.6L
逸动 2018款 1.6L GDI MT尊尚型 9.39 1.6L
逸动 2018款 蓝动 1.6L GDI AT劲尚型 9.49 1.6L
逸动 2018款 1.6L GDI AT领尚型 9.89 1.6L
逸动 2018款 1.6L GDI AT尊尚型 10.59 1.6L
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动 2017款 XT RS 1.5T DCT炫动型 8.89 1.5L
逸动 2017款 XT RS 1.5T DCT锐动型 9.69 1.5L
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动 2016款 XT 1.6L MT俊酷型 7.19 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L GDI MT炫酷型 7.19 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L GDI MT致酷型 7.79 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L GDI MT锐酷型 8.19 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L AT俊酷型 8.19 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L GDI AT锋酷型 8.19 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L AT致酷型 8.69 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L GDI AT致酷型 8.89 1.6L
逸动 2016款 XT 1.6L GDI AT锐酷型 9.29 1.6L
类型:SUV长安CS356.89-9.89
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS35 2017款 1.6L MT舒适型 6.89 1.6L
长安CS35 2017款 1.6L MT豪华型 7.29 1.6L
长安CS35 2017款 1.6L MT尊贵型 7.79 1.6L
长安CS35 2017款 1.5T MT运动型 8.19 1.5L
长安CS35 2017款 1.6L AT豪华型 8.29 1.6L
长安CS35 2017款 1.5T MT豪华运动型 8.69 1.5L
长安CS35 2017款 1.6L AT尊贵型 8.79 1.6L
长安CS35 2017款 1.6L AT智领型 9.29 1.6L
类型:SUV长安CS757.98-15.98
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS75 2018款 280T MT优智型 9.98 1.5L
长安CS75 2018款 280T MT精智型 10.98 1.5L
长安CS75 2018款 280T MT雅智型 11.98 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT精智型 12.48 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT雅智型 13.68 1.5L
长安CS75 2018款 1.8T AT四驱智酷型 14.28 1.8L
长安CS75 2018款 280T AT睿智型 14.38 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT领智型 14.98 1.5L
长安CS75 2018款 1.8T AT四驱智耀型 15.98 1.8L
类型:紧凑型车悦翔V75.29-7.99
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐酷型(国V) 5.29 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐尚型(国V) 5.49 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐动型(国V) 5.89 1.6L
悦翔V7 2016款 1.0T MT劲驰精英型 6.09 1.0L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐享型(国V) 6.29 1.6L
悦翔V7 2016款 1.0T MT劲驰新锐型 6.49 1.0L
悦翔V7 2016款 1.6L AT乐动型(国V) 6.89 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐趣型(国V) 6.99 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L AT乐享型(国V) 7.29 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L AT乐趣型(国V) 7.99 1.6L
类型:MPV凌轩6.79-11.09
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
凌轩 2018款 1.5T AT乐活进取型 8.79 1.5L
凌轩 2018款 1.5T AT乐活幸福型 9.49 1.5L
凌轩 2018款 1.5T AT乐活精英型 10.49 1.5L
凌轩 2018款 1.5T AT乐活旗舰型 11.09 1.5L
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
凌轩 2017款 1.6L MT进取型 6.79 1.6L
凌轩 2017款 1.6L MT幸福型 7.29 1.6L
凌轩 2017款 1.5T MT乐活进取型 7.69 1.5L
凌轩 2017款 1.6L MT精英型 8.09 1.6L
凌轩 2017款 1.5T MT乐活幸福型 8.19 1.5L
类型:微型车奔奔EV12.38-17.18
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
奔奔EV 2018款 EV260 标准型 12.38 0L
奔奔EV 2018款 EV260 时尚型 12.98 0L
奔奔EV 2018款 EV260 豪华型 13.58 0L
类型:紧凑型车逸动DT5.49-8.09
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动DT 2018款 1.6L MT安享型 5.49 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L MT悦享型 5.79 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L MT智享型 6.39 1.6L
逸动DT 2018款 1.0T MT悦享型 6.49 1.0L
逸动DT 2018款 1.6L AT悦享型 6.79 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L MT尊享型 7.09 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L AT智享型 7.39 1.6L
逸动DT 2018款 1.0T MT尊享型 7.69 1.0L
逸动DT 2018款 1.6L AT尊享型 8.09 1.6L
类型:SUV长安CS155.39-7.54
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15 2018款 1.5L MT豪华天窗版 6.64 1.5L
长安CS15 2018款 1.5L AT豪华天窗版 7.54 1.5L
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15 2016款 1.5L MT舒适版 5.39 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L MT时尚版 5.99 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L MT豪华版 6.49 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L AT时尚版 6.89 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L MT尊贵版 6.99 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L AT豪华版 7.39 1.5L
类型:SUV长安CS558.39-13.29
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS55 2017款 1.5T MT炫目型 8.39 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T MT炫色型 8.99 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T AT炫彩型 9.89 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T MT炫动型 9.99 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T AT炫色型 10.29 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T MT炫酷型 10.99 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T AT炫动型 11.39 1.5L
长安CS55 2017款 1.5T AT炫耀型 13.29 1.5L
类型:中型车睿骋CC8.99-13.89
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
睿骋CC 2018款 1.5T MT舒雅型 8.99 1.5L
睿骋CC 2018款 1.5T MT典雅型 9.89 1.5L
睿骋CC 2018款 1.5T MT豪雅型 10.89 1.5L
睿骋CC 2018款 1.5T AT典雅型 10.99 1.5L
睿骋CC 2018款 1.5T AT豪雅型 11.99 1.5L
睿骋CC 2018款 1.5T AT智雅型 12.89 1.5L
睿骋CC 2018款 1.5T AT尊雅型 13.89 1.5L
类型:小型车悦翔V56.19-7.59
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2012年车型 指导价 包牌价 排量  
悦翔V5 2012款 1.5L MT梦幻型 6.19 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L MT运动型(国IV ) 6.59 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L MT运动型(国V) 6.69 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L AT梦幻型 7.19 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L AT运动型 7.59 1.5L
类型:中型车睿骋10.88-20.18
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
睿骋 2016款 智享版 2.0L MT尊尚型 10.88 2.0L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊悦型 12.08 1.8L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊驰型 13.38 1.8L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊雅型 16.58 1.8L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊领型 20.18 1.8L
类型:微型车奔奔mini-e8.28-8.58
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
奔奔mini-e 2017款 标准型 8.28 0L
奔奔mini-e 2017款 舒适型 8.58 0L
类型:SUV长安CS15EV18.94-19.64
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15EV 2018款 350e 18.94 0L
长安CS15EV 2018款 350i 19.64 0L
类型:MPV杰勋 --
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
类型:紧凑型车志翔 --
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
类型:微型车奔奔LOVE3.89-5.89
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )

本品牌二手车

    加载中...

企业人物