RSS
搜索:
选择车型
关闭
腾讯汽车 > 车型大全 > 长安汽车
反馈建议
长安汽车简介
长安汽车的前身溯源于1862年的上海洋炮局,1984年正式进入汽车行业。20多年来,长安汽车坚持以自强不息的精...[详细]
更多>> 长安汽车相关资讯
类型:SUV长安CS757.98-18.48
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS75 2018款 280T MT优智型 9.98 1.5L
长安CS75 2018款 280T MT智惠型 10.18 1.5L
长安CS75 2018款 280T MT精智型 10.98 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT智惠型 11.58 1.5L
长安CS75 2018款 280T MT雅智型 11.98 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT精智型 12.48 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT雅智型 13.68 1.5L
长安CS75 2018款 1.8T AT四驱智酷型 14.28 1.8L
长安CS75 2018款 280T AT睿智型 14.38 1.5L
长安CS75 2018款 280T AT领智型 14.98 1.5L
长安CS75 2018款 1.8T AT四驱智耀型 15.98 1.8L
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T MT畅享型 7.98 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T MT悦享型 9.38 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T MT锋享型 10.28 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T MT致享型 10.48 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T AT锋尚型 10.58 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T MT尊享型 11.28 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T MT锋悦型 11.38 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T AT锋享型 11.58 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T AT锋锐型 12.58 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T AT四驱时尚型 12.68 1.8L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T AT锋驭型 13.28 1.5L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T AT四驱精英型 13.48 1.8L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T AT四驱豪华型 13.68 1.8L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.8T AT四驱尊贵型 14.88 1.8L
长安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 自动锋领型 18.48 1.5L
类型:紧凑型车逸动6.99-10.69
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2019年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动 2019款 1.6L GDI 手动超值版 7.49 1.6L
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI MT锐锋型 7.49 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI MT先锋型 8.09 1.6L
逸动 2018款 高能蓝动版 1.6L GDI MT劲锋型 8.29 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI AT锐锋型 8.69 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI MT争锋型 8.79 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI AT先锋型 9.29 1.6L
逸动 2018款 高能蓝动版 1.6L GDI AT劲锋型 9.49 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI MT领锋型 9.49 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI AT争锋型 9.99 1.6L
逸动 2018款 高能版 1.6L GDI AT领锋型 10.69 1.6L
类型:紧凑型车逸动XT7.19-10.99
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动XT 2018款 1.6L GDI MT新潮型 7.79 1.6L
逸动XT 2018款 1.6L GDI MT风潮型 8.29 1.6L
逸动XT 2018款 1.6L GDI MT锐潮型 8.89 1.6L
逸动XT 2018款 1.6L GDI AT新潮型 8.99 1.6L
逸动XT 2018款 1.6L GDI AT风潮型 9.49 1.6L
逸动XT 2018款 1.6L GDI AT锐潮型 9.99 1.6L
逸动XT 2018款 1.6L GDI AT领潮型 10.99 1.6L
类型:紧凑型车悦翔V75.29-7.99
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐酷型(国V) 5.29 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐尚型(国V) 5.49 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐动型(国V) 5.89 1.6L
悦翔V7 2016款 1.0T MT劲驰精英型 6.09 1.0L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐享型(国V) 6.29 1.6L
悦翔V7 2016款 1.0T MT劲驰新锐型 6.49 1.0L
悦翔V7 2016款 1.6L AT乐动型(国V) 6.89 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L MT乐趣型(国V) 6.99 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L AT乐享型(国V) 7.29 1.6L
悦翔V7 2016款 1.6L AT乐趣型(国V) 7.99 1.6L
类型:紧凑型车逸动DT5.49-8.09
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
逸动DT 2018款 1.6L MT舒享型 5.79 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L MT智享型 6.39 1.6L
逸动DT 2018款 1.0T MT悦享型 6.49 1.0L
逸动DT 2018款 1.6L AT悦享型 6.79 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L MT尊享型 7.09 1.6L
逸动DT 2018款 1.6L AT智享型 7.39 1.6L
逸动DT 2018款 1.0T MT尊享型 7.69 1.0L
逸动DT 2018款 1.6L AT尊享型 8.09 1.6L
类型:MPV凌轩6.79-11.09
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
凌轩 2018款 1.5T AT乐活进取型 8.79 1.5L
凌轩 2018款 1.5T AT乐活幸福型 9.49 1.5L
凌轩 2018款 1.5T AT乐活精英型 10.49 1.5L
凌轩 2018款 1.5T AT乐活旗舰型 11.09 1.5L
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
凌轩 2017款 1.6L MT进取型 6.79 1.6L
凌轩 2017款 1.6L MT幸福型 7.29 1.6L
凌轩 2017款 1.5T MT乐活进取型 7.69 1.5L
凌轩 2017款 1.6L MT精英型 8.09 1.6L
凌轩 2017款 1.5T MT乐活幸福型 8.19 1.5L
类型:SUV长安CS356.39-9.29
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS35 2017款 1.6L MT舒适型 6.89 1.6L
长安CS35 2017款 1.6L MT豪华型 7.29 1.6L
长安CS35 2017款 1.6L MT尊贵型 7.79 1.6L
长安CS35 2017款 1.5T MT运动型 8.19 1.5L
长安CS35 2017款 1.6L AT豪华型 8.29 1.6L
长安CS35 2017款 1.5T MT豪华运动型 8.69 1.5L
长安CS35 2017款 1.6L AT尊贵型 8.79 1.6L
长安CS35 2017款 1.6L AT智领型 9.29 1.6L
类型:SUV长安CS155.39-7.89
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2019年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15 2019款 1.5L 手动 进取版 国Ⅵ 5.99 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 手动 舒适版 国Ⅵ 5.99 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 手动 舒适版 国Ⅴ 5.99 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 手动 进取版 国Ⅴ 5.99 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 手动 悦享版 国Ⅵ 6.39 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 手动 悦享版 国Ⅴ 6.39 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 舒适版 国Ⅵ 6.59 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 舒适版 国Ⅴ 6.59 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 进取版 国Ⅴ 6.99 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 进取版 国Ⅵ 6.99 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 悦享版 国Ⅴ 7.49 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 悦享版 国Ⅵ 7.49 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 旗舰版 国Ⅵ 7.89 1.5L
长安CS15 2019款 1.5L 双离合 旗舰版 国Ⅴ 7.89 1.5L
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15 2017款 1.5L MT豪华天窗版 6.64 1.5L
长安CS15 2017款 1.5L AT豪华天窗版 7.54 1.5L
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15 2016款 1.5L MT舒适版 5.39 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L MT时尚版 5.99 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L MT豪华版 6.49 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L AT时尚版 6.89 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L MT尊贵版 6.99 1.5L
长安CS15 2016款 1.5L AT豪华版 7.39 1.5L
类型:小型车悦翔V56.19-7.59
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2012年车型 指导价 包牌价 排量  
悦翔V5 2012款 1.5L MT梦幻型 6.19 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L MT运动型(国IV ) 6.59 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L MT运动型(国V) 6.69 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L AT梦幻型 7.19 1.5L
悦翔V5 2012款 1.5L AT运动型 7.59 1.5L
类型:中型车睿骋10.88-20.18
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2016年车型 指导价 包牌价 排量  
睿骋 2016款 智享版 2.0L MT尊尚型 10.88 2.0L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊悦型 12.08 1.8L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊驰型 13.38 1.8L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊雅型 16.58 1.8L
睿骋 2016款 智享版 1.8T AT尊领型 20.18 1.8L
类型:SUV长安CS8513.69-16.99
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2019年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS85 2019款 2.0T 型版 13.69 2.0L
长安CS85 2019款 2.0T 动版 14.69 2.0L
长安CS85 2019款 2.0T 品版 15.59 2.0L
长安CS85 2019款 2.0T 智版 16.99 2.0L
类型:SUV长安CS75 PHEV17.58-20.68
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV进取型 17.58 1.5L
长安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV精英型 18.88 1.5L
长安CS75 PHEV 2018款 1.5T PHEV领航型 20.68 1.5L
类型:微型车奔奔mini-e8.28-8.58
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2017年车型 指导价 包牌价 排量  
奔奔mini-e 2017款 标准型 8.28 0L
奔奔mini-e 2017款 舒适型 8.58 0L
类型:SUV长安CS15EV7.99-9.88
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
2019年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15EV 2019款 400e 8.98 0L
长安CS15EV 2019款 400i 9.88 0L
2018年车型 指导价 包牌价 排量  
长安CS15EV 2018款 350e 7.99 0L
长安CS15EV 2018款 350i 8.99 0L
类型:MPV杰勋 --
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
类型:紧凑型车志翔 --
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )
类型:微型车奔奔LOVE3.89-5.89
网友口碑(最高100分):  各项详细评分>>
图片(    )    新闻(    )    论坛(    )    答疑(    )

本品牌二手车

    加载中...

企业人物